Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ПРОЕКТИ НА ПРАВИЛНИЦИПРОЕКТИ НА ПРАВИЛНИЦИ 2019-2023

18.09.2020 г.

Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

публикувано 05.12.2019 г.

ПРОЕКТИ НА ПРАВИЛНИЦИ ОбС 2015-2019

Предложение за отмяна на чл. 99, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация по ПРОТЕСТ от прокурор Марияна Сиракова - ОП-Кюстендил

публикувано 17.04.2018 г

Предложение за отмяна на чл. 5, ал. 1, т. 4, ал. 1, т. 22, чл. 14, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет- Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация по ПРОТЕСТ от прокурор Йордан Георгиев - ОП-Кюстендил

публикувано 06.03.3018 г.

Докладна записка с мотиви за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОС-Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

публикуване 16.05.2017 г.
публикувано 21.09.2016 г.

Предложение с мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

публикувано 14.01.2016 г.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.