Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Правилници - Архив - ОбС 2011-2015Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ 2014-08-07 - публикувано на: 07 август 2014 г.

Устройствен правилник на Общинска Администрация Бобошево  - публикувано на 18 ноември 2013 г.

Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за съдействие, помощ и обществен контрол при социално подпомагане - публикувано на: 23 ноември 2012 г.
Правилник за организацията и дейността на ОбС Бобошево неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация - публикувано на: 03 август 2012 г.(Приет с Решение №015/29.12.2011 г. на ОбС - Бобошево)

(Изм. и доп. с Решение №182/27.07.2012г., Решение №183/27.07.2012г., Решение №184/27.07.2012г., Решение №234/25.10.2012г.) - публикувано на 01 ноември 2012г. 

Изм. и доп. с Решение №182/27.07.2012г., Решение №183/27.07.2012г., Решение №184/27.07.2012г.)

(Изм. и доп. с Решение №278/16.01.2013г ) - публикувано на 23 януари 2013г. 

(Изм. и доп. с Решение №424/30.01.2014г и Решение №425/30.01.2014г) - публикувано на 06 февруари 2013г.

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ. - публикувано на: 14 март 2012 г.

Правилник за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация Бобошево - публикувано на: 14 март 2012 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.