Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Решения на Общински съвет - Бобошево

Решение № 1
Протокол № 1_09.11.2015 г. 

Качено на 04.01.2016 г.

Решения № 2-30
Протокол № 2_26.11.2015 г.

Качени на 04.01.2016 г.

Решения № 31-38
Протокол № 3_29.12.2015 г. 
Качени на 04.01.2016 г.
Решения № 39-41
Протокол № 4_20.01.2016 г. 
Качени на 27.01.2016 г.
Решения № 42-58
Протокол № 5_28.01.2016 г. 
Качени на 04.02.2016 г.
Решения № 59-65
Протокол № 6_12.02.2016 г. 
Качени на 19.02.2016 г.
Решения № 66-73
Протокол № 7_02.03.2016 г.
Качени на 09.03.2016 г.
Решения № 74 - 77
Протокол № 8_11.03.2016 г.
 Качени на 18.03.2016 г.
Решения № 78-91
Протокол № 9_01.04.2016 г.
Качени на 08.04.2016 г. 
Решения № 92-102
Протокол № 10_05.05.2016 г.
Качени на 12.05.2016
 Решения № 103-119, 
Протокол № 11_03.06.2016 г.
Качени на 10.06.2016 г.
Решения  № 120-132
Протокол № 12 _01.07.2016 г.
Качени на 08.07.2016 г. 


       Решения № 133-144
Протокол № 13 _05.08.2016 г
Качени на 12.08.2016 г.
Решение  № 145
Протокол № 14 _19.08.2016 г.
Качени на 26.08.2016 г. 
Решения  № 146-161
Протокол № 15 _02.09.2016
Качени на 09.09.2016 г.


Решение № 162 
Протокол № 16_16.09.2016 г.
Качени на 26.09.2016 г.
Решения № 163-177
Протокол № 17_07.10.2016 г.
Качени на 14.10.2016 г.
Решения № 178-181
Протокол № 18_04.11.2016 г.
Качени на 11.11.2016 г.


 Решения № 182-193
Протокол № 19_02.12.2016 г.
Качени на 09.12.2016 г.
Решения № 194-211
Протокол № 20_10.01.2017 г.
Качени на 17.01.2017 г.
Решения № 212-232
Протокол № 21_03.02.2017 г.
Качени на 10.02.2017 г.


Решения № 233-256
Протокол № 22_13.03.2017 г.
Качени на 30.03.2017 г.
 Решения № 257-276
Протокол № 23_07.04.2017 г.
Качени на 18.04.2017 г.
Решение № 277
Протокол № 24_21.04.2017 г.
Kачени на 21.04.2017 г.


Решения № 278-297
Протокол № 25_05.05.2017 г.
Качени на 12.05.2017 г.
Решения № 298-311, 
Протокол № 26_02.06.2017 г.
Качени на 09.06.2017 г.
Решения № 312-313, 
Протокол № 27_14.06.2017 г.
Качени на 21.06.2017 г.


Решения № 314-339
Протокол № 28_07.07.2017 г.
Качени на 14.07.2017 г.
Решение № 340, 
Протокол № 29_08.09.2017 
Качени на 15.09.2017 г.
Решения № 341-362
Протокол № 30_28.09.2017 г.
Качени на 05.10.2017 г.
Решения № 363-379,
Протокол № 31_26.10.2017 г.
Качени на 02.11.2017 г.
Решения № 380-382, 
Протокол № 32_20.11.2017 г
Качени на 23.11.2017 г
Решения № 383-403, 
Протокол № 33_30.11.2017 г.
 Качени на 07.12.2017 г.
Решение № 404, 
Протокол № 34_14.12.2017 г.
Качени на 14.12.2017 г. 
Решения № 447-484, 
Протокол № 38_29.03.2018 г.
Качени на 05.04.2018 г. 
Решения № 495-506, 
Протокол № 41_31.05.2018 г.
Решения № 405-424, 
Протокол № 35_28.12.2017 г.
Качени на 04.01.2018 г.
Решениe № 485
Протокол № 39_19.04.2018 г.
Качено на 20.04.2018 г. 
 Решения № 507-517, 
Протокол № 42_28.06.2018 г.
Решения № 425-446, 
Протокол № 36_25.01.2018 г.
Качени на 01.02.2018 г.
Решениe № 486-494, 
Протокол № 40_26.04.2018 г.
Качено на 03.05.2018 г.
Решения № 518-526,
Протокол № 43_26.07.2018 г.
Качени на 07.06.2018 г.
Качени на 05.07.2018 г. 
Качени на 02.08.2018 г. 
Решения № 527-536
Протокол № 44_30.08.2018 г.
Решение № 537, 
Протокол № 45_12.09.2018 г.
 Решения № 538-550
Протокол № 46_27.09.2018 г
Качени на 05.09.2018 г.
Решения № 551-559, 
Протокол № 47_25.10.2018 г.
 Качени на 01.11.2018 г.
 Решения № 578-595, 
Протокол № 50_31.01.2019 г.
Качени на 07.02.2019 г.
Решения № 626-644, 
Протокол № 53_25.04.2019 г.
Качени на 07.05.2019 г.
Решения № 676-692, 
Протокол № 56_25.07.2019 г.
 Каченo на 17.09.2018 г.
Решения № 560-567, 
Протокол № 48_29.11.2018 г.
Качени на 06.12.2018 г.
Решения № 596-609,
Протокол № 51_28.02.2019 г.
Качени на 07.03.2019 г.
 Решения № 645-658, 
Протокол № 54_30.05.2019 г.
Качени на 06.06.2019 г.
Решения № 693-708,
Протокол № 57_29.08.2019 г.
Качени на 04.10.2018 г. 
 Решения № 568-577, 
Протокол № 49_27.12.2018 г.
Качени на 03.01.2019 г.
Решения № 610-625, 
Протокол № 52_28.03.2019 г.
Качени на 04.04.2019 г.
Решения № 659-675, 
Протокол № 55_27.06.2019 г.
Качени на 04.07.2019 г.
Решения № 709-727
Протокол № 58_26.09.2019 г.
Качени на 01.08.2019 г. 
Решения № 728-729, 
Протокол № 59_04.10.2019 г.
Качени на 07.10.2019 г.
Качени на 05.09.2019 г.
Качени на 03.10.2019 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.