Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево

Решения на Общински съвет - Бобошево

Решение № 1
Протокол № 1_09.11.2015 г. 

Качено на 04.01.2016 г.

Решения № 2-30
Протокол № 2_26.11.2015 г.

Качени на 04.01.2016 г.

Решения № 31-38
Протокол № 3_29.12.2015 г. 
Качени на 04.01.2016 г.
Решения № 39-41
Протокол № 4_20.01.2016 г. 
Качени на 27.01.2016 г.
Решения № 42-58
Протокол № 5_28.01.2016 г. 
Качени на 04.02.2016 г.
Решения № 59-65
Протокол № 6_12.02.2016 г. 
Качени на 19.02.2016 г.
Решения № 66-73
Протокол № 7_02.03.2016 г.
Качени на 09.03.2016 г.
Решения № 74 - 77
Протокол № 8_11.03.2016 г.
 Качени на 18.03.2016 г.
Решения № 78-91
Протокол № 9_01.04.2016 г.
Качени на 08.04.2016 г. 
Решения № 92-102
Протокол № 10_05.05.2016 г.
Качени на 12.05.2016
 Решения № 103-119, 
Протокол № 11_03.06.2016 г.
Качени на 10.06.2016 г.
Решения  № 120-132
Протокол № 12 _01.07.2016 г.
Качени на 08.07.2016 г. 


       Решения № 133-144
Протокол № 13 _05.08.2016 г
Качени на 12.08.2016 г.
Решение  № 145
Протокол № 14 _19.08.2016 г.
Качени на 26.08.2016 г. 
Решения  № 146-161
Протокол № 15 _02.09.2016
Качени на 09.09.2016 г.


Решение № 162 
Протокол № 16_16.09.2016 г.
Качени на 26.09.2016 г.
Решения № 163-177
Протокол № 17_07.10.2016 г.
Качени на 14.10.2016 г.
Решения № 178-181
Протокол № 18_04.11.2016 г.
Качени на 11.11.2016 г.


 Решения № 182-193
Протокол № 19_02.12.2016 г.
Качени на 09.12.2016 г.
Решения № 194-211
Протокол № 20_10.01.2017 г.
Качени на 17.01.2017 г.
Решения № 212-232
Протокол № 21_03.02.2017 г.
Качени на 10.02.2017 г.


Решения № 233-256
Протокол № 22_13.03.2017 г.
Качени на 30.03.2017 г.
 Решения № 257-276
Протокол № 23_07.04.2017 г.
Качени на 18.04.2017 г.
Решение № 277
Протокол № 24_21.04.2017 г.
Kачени на 21.04.2017 г.


Решения № 278-297
Протокол № 25_05.05.2017 г.
Качени на 12.05.2017 г.
Решения № 298-311, 
Протокол № 26_02.06.2017 г.
Качени на 09.06.2017 г.
Решения № 312-313, 
Протокол № 27_14.06.2017 г.
Качени на 21.06.2017 г.