Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Правилници

Изменен и допълнен Правилник за организацията и дейността на ОбС- Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

публикувано и в сила от 25.09.2018 г.

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ в община Бобошево.

публикуванo и в сила от 07.10.2016 г.

Устройствен правилник на Общинска Администрация Бобошево - публикувано на 18 ноември 2013 г.

Правилник за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация Бобошево - публикувано на: 14 март 2012 г.

Правилник за етично поведение на общинските съветници от Общински съвет гр. БобошевоВ момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.