Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Нормативни документи

         Административнопроцесуален кодекс;

         Наредба за административното обслужване;

         Наредба за административния регистър;

         Закон за електронното управление;

         Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;

         Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бобошево;

         Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Бобошево;

         Харта на клиента;

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.