Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Проект: “Подобряване на туристическата инфраструктура на Бобошево и Кратово”Проект: “Подобряване на туристическата инфраструктура на Бобошево и Кратово

“Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма ИПП за транс-гранично сътрудничество CCI номер 2007CB16IPO007”

На 1-ви юни 2011 година стартира проект Подобряване на туристическата инфраструктура на Бобошево и Кратово”, финансиран от Европейския съюз чрез Програма ИПП за транс-гранично сътрудничество България-Македония CCI номер 2007CB16IPO007. Финансирането е на 100% и е на стойност 250 063,27 евро.


В рамките на проекта беше изграден дренажен канал за оттичане на мръсната минералната вода от плажът и барището на село Слатино, чрез обличане на съществуващият канал с нови дренажни компоненти. Дренажът е с обща дължина 1000 метра. Това се налага за изолиране на почвата от оттичащата се мръсна минерална вода, както и за по-добро отичане на водата през дъждовните сезони. Зоната около селското барище също е подобрена чрез оформяне на пространството и изграждане на беседка и пейки. Предвижда се изграждане на детска площадка с беседка, пейки и кошчета за боклук на общински терен на улица “Минерална вода”.Водеща организация е Община Бобошево за България в партньортсво с неправителствената организация Сдружение за защита на околната среда, културните и исторически забележителности и човешкото здраве „Извор” от град Кратово, Македония. Проектът е разработен съвместно между двете организации по Приоритетна ос 2: “Подобряване качеството на живот”, Област на интервенция 2.1: Използване на еко-ресурсите. Продължителността на проекта е 18 месеца и трябва да приключи на 30-ти ноември 2012 година. Общата цел на проекта е да бъде повишена туристическата атрактивност на региона и да бъде окуражено устойчивото развитие на базата на възстановяването и популяризирането на дребно-мащабна инфраструктура, която е обща пресечна точка на туристически маршрути на двете страни.

Строителните дейности в Македония бяха проведени в местността Куклица в Община Кратово, където се намира природния геоложки феномен “Каменни кукли”. Обектът е снабден с електрическа система и сондаж за вода. Беше построени информационен и образователен център, туристически пътеки, пейки с масички, дървени мостчета, павиране на част от пътеките, поставяне на охранителна система, закупи се оборудване. Проведоха се  измервания на киселинността на валежите и водните потоци в райнона на природния феномен за предприемане на мерки за защита на каменните кукли от разрушаване.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.