Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бобошево
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

Предложението за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация , заедно с мотивите към него е публикувано на официалната интернет страница на Община Бобошево, а именно: www. obshtina-boboshevo.eu

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по приемането на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  като определя срок за предложения и становища по проекта за изменение до 06.12.2019 г.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: obs_boboshevo@abv.bg  или подавани в писмен вид в деловодството на Общински съвет, град Бобошево, ул.” Иван Кепов”№ 3

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

НА 28.11.2019 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09:30 Ч. В КАБИНЕТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОБОШЕВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИЕМНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НОИ – ГР. КЮСТЕНДИЛ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ ТЯХ С ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С:

-          ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯ

-          ВДОВИШКИ

-          БОЛНИЧНИ

-          ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД /ПИК/

-          СПРАВКИ

-          ОТКАЗИ

-          БЕЗРАБОТИЦА

-          ХРАНИЛИЩЕ “НЕВЕСТИНО”

-          ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НОИ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛ. 07046/ 25 98, КАКТО И ЧРЕЗ:

-          КМЕТОВЕТЕ ПО МЕСТА

-          КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

-          ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.