Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево

Програми и стратегии

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобошево, област Кюстендил

Годишен доклад за наблюдение на Общински план за развитие на община Бобошево за 2016 г.Годишен план за развитие на социални услуги в община Бобошево за 2018 гОбщинска програма за закрила на детето 2017

05.04.2017 г.

Общинска програма за закрила на детето 2016

04.04.2016 г.


Стратегия за развитие на община Бобошево за периода 2015- 2020г.

Общински план за развитие на община Бобошево 2015-2020

Годишен план и правила за ползване на пасища

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост в община Бобошево

10.02.2017 г.
29.02.2016 г.
2017 г.
2016 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА

План за противодействие на тероризма

Читалища

2017 г.
2016 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.