Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Програми и стратегии

Проект на "Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Бобошево за периода 2021 - 2031 г."

Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Информация за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива

Програма за обладяване на папулацията на безстопанствени кучета на територията на община Бобошево

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на теритирията на община Бобошево 2020 - 2023 г.

Програма за енергийна ефективност за периода 2020-2025 г.

Годишен отчет - Програми за енергийна ефективност -2019 г.

Общинска програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници

Годишен отчет - Програми за енергийна ефективност -2018 г.

Общински план за защита при бедствия в община Бобошево

 Решение № 678/25.07.2019 г.

Техническо задание за изработване на общ устройствен план

Горскостопански план на горски територии, собственост на община Бобошево

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобошево, област Кюстендил

Решение № 311/02.06.2017 г. 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Бобошево за 2016 г.

Решение № 299/02.06.2017 г.


Годишен план за развитие на социални услуги в община Бобошево за 2018 г

Решение № 280/05.05.2017 г. 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Бобошево за 2020 г.

Решение № 617/28.03.2019 г

Годишен план за развитие на социални услуги в община Бобошево за 2019 г

Решение № 462/29.03.2018 г


Общинска програма за закрила на детето 2017

05.04.2017 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018

05.04.2018 г.

Общинска програма за закрила на детето 2016

04.04.2016 г.

Общинска програма за закрила на детето 2019

23.04.2019 г.


Стратегия за развитие на община Бобошево за периода 2015- 2020г.

Общински план за развитие на община Бобошево 2015-2020

Годишен план и правила за ползване на пасища

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост в община Бобошево

10.02.2017 г.
05.04.2018 г.
29.02.2016 г.
26.02.2019 г. 
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2019 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 - Актуализирана 2018 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 - Актуализирана 2017 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА

План за противодействие на тероризма

Читалища

2019 г.
2017 г.
2016 г.
2018 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.