Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Програми и стратегии

Годишна програма за разпореждане и управление на имотите с общинска собственост 2023г.

Предварителен проект на ОУП на община Бобошево В Програми, планове, стратегии

 24.07.2023 г.

Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Програма за опазване на околната среда 2021-2025 г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2021 – 2031г.

Проект на "Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Бобошево за периода 2021 - 2031 г."

Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Информация за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива

Програма за обладяване на папулацията на безстопанствени кучета на територията на община Бобошево

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на теритирията на община Бобошево 2020 - 2023 г.

Програма за енергийна ефективност за периода 2020-2025 г.

Стратегия за упревление на общинската собственост за мандат 2019-2023г.

Годишен отчет - Програми за енергийна ефективност -2019 г.

Общинска програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници

Годишен отчет - Програми за енергийна ефективност -2018 г.

Общински план за защита при бедствия в община Бобошево

 Решение № 678/25.07.2019 г.

Техническо задание за изработване на общ устройствен план

Горскостопански план на горски територии, собственост на община Бобошево

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобошево, област Кюстендил

Решение № 311/02.06.2017 г. 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Бобошево за 2016 г.

Решение № 299/02.06.2017 г.


Годишен план за развитие на социални услуги в община Бобошево за 2018 г

Решение № 280/05.05.2017 г. 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Бобошево за 2020 г.

Решение № 617/28.03.2019 г

Годишен план за развитие на социални услуги в община Бобошево за 2019 г

Решение № 462/29.03.2018 г


Общинска програма за закрила на детето 2017

05.04.2017 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018

05.04.2018 г.

Общинска програма за закрила на детето 2016

04.04.2016 г.

Общинска програма за закрила на детето 2019

23.04.2019 г.


Стратегия за развитие на община Бобошево за периода 2015- 2020г.

Общински план за развитие на община Бобошево 2015-2020

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.