Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Отчет за дейността на ОбС БобошевоОтчет за дейността на ОбС-Бобошево за осеммесечието на 2019 г.

Отчет за дейността на ОбС-Бобошево за ІІ-то шестмесечие на 2018 г.

Отчет за дейността на ОбС-Бобошево за І-то шестмесечие на 2018 г.

Отчет за дейността на ОбС-Бобошево за ІІ-то шестмесечие на 2017 г.

Отчет за дейността на ОбС Бобошево за І-то шестмесечие на 2017 г.

Отчет ОбС-Бобошево ЮЛИ-ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Отчет ОбС-Бобошево НОЕМВРИ 2015 -ЮНИ 2016 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.