Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

С П И С Ъ К

НА

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БОБОШЕВО

 

Име и фамилия

длъжност

Служебен

телефон

Служебен

мобилен

1

 Крум Маринов

К м е т  на община

Секретар на община

070462344/102

070462354/103

0879069200

2

Мариана Стаменова

0879069305

3

Костадин Гергинов

Зам.кмет на община

 

0879069301

4

Екатерина Андонова

Кмет на с.Слатино

 

0879069288

5

Пламен Караканов

Кмет на с.Блажиево

 

0879069285

6

Георги Величков

Км.нам на  с.Сопово

 

0879069290

7

Огнян Велков

Км.нам. на с.В. могила

 

0879069296

8

Николай Джиков

Км.нам. на  с.Вуково

 

0879069289

9

Силвия Мичова

Км. нам. на . с.Скрино

 

0879069284

10

Захари  Бекиров

Км.нам. на  с.Доброво

 

0879069287

11

Георги Георгиев

Км.нам.на с.Бадино

 

0879069291

12

Красимира Ненова

Директор .

д-я „УТ, ОС и иконом.развитие”

070462354/119

0878663647

13

инж.Радослав Харалампиев

гл. инженер и УТ

070462354/115

 

14

арх.Павел Михайлов

Гл.архитект

070462354/113

 

15

Ралица Карашова

Мл.експ.  ОС

07046 2354/107

 

16

Надежда Бошикьова

Иконом.дейности МДТ

070462354/112

0878531326

17

Надежда Страшникова

гл.спец.“ГРАО и архив”

070462403/113

0879069309

18

Цветанка Маринова

гл.сп. “ЗН,ОМП и СИ”

070462334/110

0879069317

19

Йордан Стоилов

контрольор

 

0879069316

20

Нина Шиникова

Дир.д-я „ФСД, Б, ЧР,

070462488/118

0879069300

21

Райна Волева

Ст.счетов.    

070462403/120

0879069310

22

Даниела Кепова

Ст.счетов. .  

070462403/120

0879069311

23

Александър Иванов

Счетоводител

070462354/120

 

24

Ирена Зарова

Счетоводител

070462354/105

0879069310

25

Десислава Александрова

Мл.експ. ”Канцелария и секретар МКБППМН”

07046 2354

0879069318

26

Силвия Иванова

Мл.експ.”Чов.рес.”

070462354/106

0878529501

27

Румяна Плачийска

Мл.експ. ЦИОГ

07046/2354/111

0878531326

28

Лозина Николова

Гл.спец. „АО с.Усойка“

070462354

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.