Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Проекти на Правилници ОбС 2011-2015 г.Предложение за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация N 024 - публикувано на: 16 януари 2014 г.
 Предложение за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация N 023 - публикувано на: 16 януари 2014 г.
Проект за правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за съдействие, помощ и обществен контрол при социално подпомагане - публикувано на: 23 ноември 2012 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Невена Грозданова - общински съветник при Общински съвет Бобошево, Относно: Изменение и допълнение на "ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на  Общинския съвет Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация" /ПОДОбС/ - публикувано на: 12 Октомври 2012 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.