Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 Септември 2017г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/25 98, е-mail: obs_boboshevo@abv.bg

                                                                                                              

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО,

 

На 02.10.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в малката зала на НЧ „Лоза- 1870”, гр. Бобошево ще се проведе обсъждане с участието на Общински съвет – Бобошево, Обществен съвет, който оказва съдействие и помощ при извършване дейностите по социално подпомагане и осъществява обществен контрол върху тяхното осъществяване, кмета на община Бобошево и отговарящите за администрирането на социалната услуга “Личен асистент” по проект “Независим живот” служители на общинска администрация – Бобошево  

относно отказа на общината за продължаване на дейността по администриране на социалната услуга “Личен асистент” по проект “Независим живот”.

Моля, заинтересованите лица да заповядат.

С уважение,

Даниела Стоянова

Председател на ОбС-Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.