Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

УВЕДОМЛЕНИЕ

8 Юни 2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/25 98, е-mail: obs_boboshevo@abv

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаеми  жители на Община Бобошево

На 25.06.2020г. /четвъртък/ от 09:30 часа в кабинета на Общински съвет – Бобошево ще се проведе приемна с представители на НОИ –гр.Кюстендил.

Може да се обръщате към тях с въпроси, свързани с:

- пенсиониране

- преизчисляване на пенсия

- вдовишки

- болнични

- издаване на персонален идентификационен код /ПИК/

- справки

- всякакви въпроси свързани с НОИ

За улеснение и по-бързо съдействие от НОИ, задайте вашите въпроси предварително на тел. 07046/25 98 и 0878117941, както и чрез:

- кметовете по места

- кметските наместници

- общинските съветници

                           

   С УВАЖЕНИЕ,

Председател ОбС - Бобошево

СТЕФАН ТАЧЕВ /п/

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.