Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 Март 2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Благоевград с предмет: "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биораградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево"
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.