Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

7 Декември 2017г.
07.12.2017 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

Изх. № 02-3772/07.12.2017 г.

ДО

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              Във връзка със зимната метеорологична обстановка и минусовите температури, обичайното място за провеждане на заседанията на Общински съвет - Бобошево се променя,  вместо в малката зала на НЧ “Лоза -1870” – гр. Бобошево планираните редовни заседания на Общински съвет -Бобошево /в т.ч и извънредни/ ще се провеждат в сградата на община Бобошево, ул. “Иван Кепов” № 3,  в заседателната зала на етаж 3.

           (п)            

Даниела Стоянова      

Председател ОбС-Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.