Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

10 Април 2018г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,

е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

 

Изх. № 02-971/10.04.2018 г.

ДО

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              Планираните редовни заседания на Общински съвет -Бобошево /в т.ч и извънредни/ ще се провеждат отново в малката зала на НЧ “Лоза -1870” – гр. Бобошево.

              Общински съвет – Бобошево, заседава всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 ч. с изключения на празничните дни, когато се заседава предходния работен ден /чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация/.

           При необходимост от вземане на решение в определен срок, Общински съвет – Бобошево се свиква извънредно. Заседанията се провеждат в работен ден, след 14:00 ч. /чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация/.


Даниела Стоянова      

Председател ОбС-Бобошево


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.