Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

17 Септември 2022г.

 

 

ОБЩИНА БОБОШЕВО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Общинска администрация уведомява гражданите на общината, че на 17 септември 2022 г. /събота/ изтича крайният срок за подаване на заявленията за вписване на  избирател за гласуване по настоящ адрес, както и за подаване на заявления  от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, да гласуват с подвижна избирателна кутия.

          В тази връзка е осигурено дежурство в общината на 17 септември 2022 г./събота/ от 08,00ч. до 17,00 ч.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.