Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

23 Септември 2022г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                 Общинска администрация уведомява гражданите на общината, че на 24 септември 2022 г. /събота/ изтича крайният срок за подаване на заявленията  за възможността избирателите, спрямо които са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък да подават заявления за отстраняването им от общинска администрация, както и възможността партиите и коалициите да предложат нов кандидат в случаите по  чл.258, ал.5, предложение 1  от Изборния кодекс, получено писмо изх.№ НС-06-109/26.03.2021 г. на ЦИК и във връзка с провеждането на  изборите  за народни представители, насрочени на  02 октомври 2022 г.                 

В тази връзка е осигурено дежурство в общината на 24 септември 2022 г./събота/ от 08,00ч. до 17,00 ч.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.