Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

22 Март 2021г.
ОБЩИНА БОБОШЕВО 
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

 СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Във връзка с продажбата на дървесина от Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Дупница” на жителите на община Бобошево, Ви уведомявам, че право да добият и съответно закупят дървесина имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба.

Желаещите лица, които искат да ползват дървесина по този ред е необходимо да бъдат включени в списъци, изготвени от кмета на общината, в съответствие с определения лимит и по реда на подаване на заявлението. В списъците се включват трите имена, постоянния (не настоящ или временен) адрес на не повече от един член на домакинството, както и точно определено количество дървесина, което лицето има право да добие и съответно закупи, съобразно определения обем дървесина за съответното населено място.

Продажбата на дървесина, добита на територията на ТП ДГС Дупница се извършва по следния начин и цени:

 

Дървесен вид

Едра дървесина

 

Средна дървесина

Дребна дървесина

Дърва за горена лв./пр м³

Ia кл.

I кл.

II кл.

III и  IV

Техн.

ритловици

ОЗМ

дърва

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

лв./ м³

Смерч, ела

90,00

60,00

54,00

36,00

24,00

24,00

36,00

11,29

Бял бор

84,00

60,00

54,00

36,00

24,00

24,00

36,00

11,29

Черен бор

78,00

60,00

48,00

36,00

24,00

24,00

36,00

11,29

Бк, дъб, гбр, ак

 

 

 

 

 

 

36,00

26,40

Тпл, брз и др.

 

 

 

 

 

 

36,00

11,52

 

Посочените цени са с включен ДДС. Към цената на дървесината се добавят такса за издаване на позволително за сеч и такса превозен билет за транспорт на дървесина.

Физическите лица, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба, с постоянен адрес на територията на общината, могат да закупуват дърва за горене от временен горски склад по ценоразпис на следните цени:

-          Иглолистни дърва – 36,00 лв./простр. м³ с ДДС

-          Широколистни твърди дърва /дб, гбр, цер/ – 52,80 лв./простр. м³ с ДДС

-          Широколистни твърди дърва /бк, ак/ – 49,50 лв./простр. м³ с ДДС

-          Широколистни меки дърва /трп, брз, др/ – 36,30 лв./простр. м³ с ДДС

Не са включени цени за транспорт и товаро-разтоварна дейност.

Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че заявления за включване в списъка на физическите лица, желаещи да добият и съответно закупят дървесина за собствени нужди, ще се приемат в деловодството на община Бобошево и при кметовете и кметските наместници по селата, до 05.04.2021 г. За лицата, които желаят да закупят дървесина, предоставянето на дървата ще се осъществява по поредност на подаване на заявленията, респективно заплащане на дървесината.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.