Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

21 Май 2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България  на 26 май 2019 година, Общинска администрация Бобошево уведомява представителите на политически  партии и членовете на СИК в община Бобошево, че съгласно Решение № 72-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК Кюстендил, предаването и приемането на избирателните списъци, бюлетини и изборни книжа и  материали  от РИК и упълномощен представител на кмета на общината на членовете на СИК, ще се извърши на   25.05.2019 г.  от 14,30 часа в сградата на Общината.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.