Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ПОКАНА

18 Август 2023г.

 

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на

Община Бобошево за 2023 година

 

    П О К А Н А

            

 

                    

           На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,  община Бобошево представя  проектобюджета  за 2023 година  за публично обсъждане от местната общност.

 

          Обсъждането ще се проведе на 25 август 2023г./петък/ от 10.00 часа в залата на НЧ“Лоза -1870“ град Бобошево.

          Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане може да се изпращат на електронната поща на община Бобошево- obst_boboshevo@mail.bg, както и в деловодството на общината.

         За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет Бобошево.   

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.