Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

1 Март 2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/25 98, е-mail:obs_boboshevo@abv.bg    

До

Самодейците и читалищните дейци

от община Бобошево

      П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С

Уважаеми самодейци и читалищни дейци,

      Позволете ми да Ви поздравя по случай 1 март - Деня на любителското художествено творчество.

      Денят на самодееца - празник, така характерен за нашата националност и самобитност. Празник, на който отдаваме уважение към всички Вас, които се трудите неуморно за да поддържате огъня на българщината, за да съхраните многовековната българска традиция и култура.

     Поздравявам ви в днешния празничен ден и ви пожелавам здраве и много вдъхновение, за да продължите да развивате духовния потенциал на децата и младите хора, за да се предават и пазят обичаите на родния ни край!

      Пожелавам на четирите читалища на територията на община Бобошево да имат силата да работят и занапред в подкрепа на местните общности и да продължат да печелят доверието и признанието на хората. Читалищата - институциите, които съхраняват взаимовръзката на настоящето ни с миналото, с традициите, с образователния процес, с културата и благотворителността.

      Приемете моята почит и дълбоко преклонение към вашата всеотдайност и голяма любов към изкуството, към “всичко българско и родно”!

Даниела Стоянова

Председател на ОбС-Бобошево

                                                                                     

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.