Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВЛЕНИЕ

5 Декември 2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

Предложението за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация , заедно с мотивите към него е публикувано на официалната интернет страница на Община Бобошево, а именно: www. obshtina-boboshevo.eu

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по приемането на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  като определя срок за предложения и становища по проекта за изменение до 06.12.2019 г.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: obs_boboshevo@abv.bg  или подавани в писмен вид в деловодството на Общински съвет, град Бобошево, ул.” Иван Кепов”№ 3

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.