Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Обявление

3 Октомври 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.52 ал.7 от Закона за управление на отпадъците

Относно: Актуализиране на Програма за управление на отпадъците на община Бобошево за периода 2015 - 2020г..

 Община Бобошево, уведомява всички заинтересовани лица, че Актуализира   Програма за управление на отпадъците на община Бобошево за периода 2015-2020 г..

Желаещите да се запознаят с актуализацията на програмата могат да го направят в стая 111 етаж 1 на Общена Бобошево, отговорник Борислава Иванова.

На основание чл.52 ал.7 от ЗУО и чл. 77 от АПК всички заинтересовани страни могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14 дневен срок от дата на залепване на настоящото обявление, считано от 25.09.2017 г.

 

Предложения, мнения и становища могат да се депозират в деловодството на община Бобошево.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.