Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВЛЕНИЕ

5 Ноември 2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

            по реда на чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове

 

    В Общински съвет-Бобошево с вх. № 02-3346/05.11.2020 г. е постъпила Докладна записка от Гергана Виделова-Зам.-председател на ОбС, с предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация , мандат 2019-2023 г. и е публикувана на официалната интернет страница на Община Бобошево, а именно: www.obshtina-boboshevo.eu

    Съгласно разпоредбите на чл. 26,  ал. 4, изр.2  от Закона за нормативните актове, Общински съвет- Бобошево, предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по предложените изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, мандат 2019-2020 г., като се определя срок за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение до 19.11.2020 г.

 

     Предвид усложняването на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и  посочените причини в мотивите на проекта, съставителят определя срок, не по-кратък от 14 дни  за предложения и становища.

    Предложения и становища по проекта, могат да бъдат направени на e-mail: obs_boboshevo@abv.bg или подавани в писмен вид в Община Бобошево на адрес: гр.Бобошево, ул. „Иван Кепов“ № 3, партерен етаж,  „Деловодство“.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.