Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВЛЕНИЕ

4 Юни 2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

    В Общински съвет-Бобошево с вх. № 02-1474 / 20.05.2020 г. е постъпило предложение от общинския съветник Гергана Виделова, за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация , мандат 2019-2023 г. и е публикувано на официалната интернет - страница на Община Бобошево, а именно: www.obshtina-bobochevo.eu

    Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Бобошево, предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по предложените изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, мандат 2019-2020 г., като се определя срок за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение до 05.07.2020 г.

    Предложения и становища по проекта, могат да бъдат направени на e-mail: obs bobochevo@abv.bg или подавани в писмен вид  на партерен етаж на Община Бобошево,  ул. „Иван Кепов“ № 3 за Общински съвет-Бобошево.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.