Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Обявление - конкурс

8 Март 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 и чл. 14  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Кметът на община Бобошево и Заповед №РД-01-05-34/01.03.2016 г. на кмета на Община Бобошево,

ОБЯВЯВА:

конкурс за длъжността старши експерт “Местни данъци и такси” в дирекция “УТ, ОбС и ИР” при общинскаадминистрация на община Бобошево.

Подробности е раздел: КОНКУРСИ

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.