Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Инвестиционното предложение

1 Февруари 2016г.
1 Февруари 2016

ОБЯВА 

            На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условиятя и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околнота среда – ОВОС ( обн., ДВ бр. 25/2003г., изм., ДВ бр. 3/2006г., изм., ДВ бр. 80/2009г., изм., ДВ бр. 29/2010г., изм., ДВ бр. 3/2011г., изм., ДВ бр. 30/2012г. )

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОБОШЕВО

Ул. „Иван Кепов”№ 3, община Бобошево, област Кюстендил

  

СЪОБЩАВА

            На засегнатото население от гр. Бобошево и с. Блажиево, че има инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция / рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Блажиево, Община Бобошево” с възложител Община Бобошево.

            Желаещите да се запознаят с инвестиционното предложение могат да го направят в стая 114 в Общинска администрация гр. Бобошево.

            Писмени становища  и мнения относно инвестиционното предложение се приемат в писмен вид в деловодството на Общинска администрация гр. Бобошево.

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.