Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

19 Март 2019г.
19.03.2019 г.

О Б Я В А

за обществен достъп до информация

 

           На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА БОБОШЕВО осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение : „Автокъща – паркинг, автосервиз и административна сграда в поземлен имот с идентификатор ПИ № 04532.92.34, местност „Бистрица”, землище гр. Бобошево, по Кадастралната карта на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил”с възложител Христо Галенков.

           Документите са на разположение на обществеността във фронт офиса на Общинска администрация гр. Бобошево всеки работен ден от 08:00 ч до 12:00 ч и от 12:30ч до 16:30 ч. в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Бобошево и на информационното табло в сградата на общината.

           Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в деловодството на Община Бобошево.

          


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.