Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Конкурс

28 Март 2024г.

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти по програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване - 23.04.2024 г.

Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 30 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

 

Необходими документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят в интернет страницата на Агенция по заетостта – http://ahu.mlsp.government.bg/в рубрика „Проекти/програми“

Програмата има за цел осигуряване на заетост на хора с увреждания, чрез започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност.

 

Общите условия на които трябва да отговарят кандидатите за финансиране са:

1.      Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50% определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

2.      Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

3.      Физическото лице – собственик на едноличното предприятие е задължено след извършване на предвидените основни дейности активно да работи само в него и в негов интерес.

 

Дейностите в рамките на проекта се делят на две групи:

Първа група се отнасят за инвестиционни дейности с продължителност не по голяма от 4 (четири) месеца.

Втора група са дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива с продължителност не по-малка от 24 (двадесет и четири) месеца.

 

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 46 от Закона за хората с увреждания.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.