Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

20 Април 2018г.
20.04.2018 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

           На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн., ДВ бр. 25/2003г., доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОБОШЕВО

ул. “Иван Кепов” № 3, община Бобошево, област Кюстендил

 

УВЕДОМЯВА

заинтересованото население и общественост, че има инвестиционно предложение за обекти: Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в с. Слатино, с. Блажиево, с. Усойка, Община Бобошево”.

                Предвижда се реконструкция и рехабилитация на улиците както следва:

·         С. Слатино, Община Бобошево улица „Цар Борис” – от о.т. – 21 – о.т. 26 – о.т. – 27 – о.т – 28 – о.т. 36 – о.т. 37 – о.т. 61 – о.т. – 62 – о.т. 76 – о.т. 96 – о.т. 95 – о.т. 98 – о.т. 99 – о.т. 113 – о.т. 102 – о.т. 101, улица „Божур” – от о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 134 – о.т. 12 – о.т. 13 – о.т. 11 – о.т. 37 – о.т. 37 – о.т. 38 – о.т. 39 – о.т. 40 – о.т. 41 – о.т. 42, улица „Рила” – от о.т. 43 – о.т. 56 – о.т. 133, улица „Лоза” – от о.т. 3 – о.т. 146 – о.т. 14, улица „Никола Вапцаров” – от о.т. 14 – о.т. 143 – о.т. 16 – о.т. 36.

·         С. Усойка, Община Бобошево улица „Пирин” – от о.т. 97 – о.т. 95 – о.т. 96 – о.т. 125 – о.т. 119 – о.т. 118 – о.т. 120, улица „Рила” – от о.т. 120 – о.т. 130 – о.т. 140 – о.т. 143 – о.т. 146 – о.т. 151 – о.т. 166 – о.т. 162 – о.т. 47, улица „Малина” – от о.т. 45 – о.т. 44 – о.т. 42 – о.т. 41 – о.т. 88, улица „Любен Каравелов” – от о.т. 55 – о.т. 78,

Улица с о.т. 73 – о.т 74 – о.т. 75 – о.т. 78, улица с о.т. 88 – о.т.36 – о.т. 32.

·         С. Блажиево, Община Бобошево улица „Теменуга” от  о.т. 58 до о.т. 53, ул. „Изгрев” от о.т. 53 –о.т. 55”, ул. „Св. Иван Рилски” – от о.т. 55- о.т. 61 – о.т. 70 – о. т. 103 – о.т. 69 – о.т. 80 – о. т. 81 – о.т. 84 – о. т. 87 – о.т. 93 – о. т. 96, ул. с о. т. 58 – о.т. 59 – о. т. 73 – о.т. 12 – о. т. 75 – о. т. 76 – о.т.77 – о. т. 78 – о. т. 79 – о. т. 89 – о.т. 88, ул. с о.т. 79 – о.т. 61, улица с о. т. 78 – о.т. 69, улица с о.т. 77 – о.т. 73, улица с о.т 78 – о. т.80.

 

Писмени становища и мнения относно инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Общинска администрация гр. Бобошево.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.