Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

11 Март 2019г.

О Б Я В А

Общинска администрация гр. Бобошево уведомява гражданите на гр. Бобошево, че на 15.03.2019 г. от 11,30 часа в Малката зала на Читалище “Лоза” гр. Бобошево ще се проведе среща с граждани на града и представители на ОДБХ и РЗИ гр. Кюстендил, на която ще запознаят населението с необходимостта от здравно-промотивни дейности – за изследване на място, издирване и идентифициране на хора, които са консумирали свинско месо от заразената ферма в с. Вуково, тези които са имали допирни точки с фермата и са с потенциален риск от зараза;

Всички граждани, които са купували и консумирали продукти от фермата да присъстват на срещата.

От ръководството

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.