Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЯВА

11 Септември 2017г.

О Б Я В А

за обществен достъп до информация

 

 

           На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС, посл. изм. ДВ, бр. 94/30.11.2012 г./, ОБЩИНА БОБОШЕВО осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” с възложител Атанас Камбитов – кмет на Община Благоевград.

           Документите са на разположение на обществеността в кабинет 111, ет. 1 всеки работен ден от 08:00 ч до 12:00 ч и от 12:30ч до 16:30 ч в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Бобошево и на информационното табло в сградата на общината.

           Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в деловодството на Община Бобошево.

          

 

03.01.2014 год.                                                         ОбА гр. Бобошево   

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.