Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

СЪОБЩЕНИЕ

8 Май 2024г.

ОБЩИНА БОБОШЕВО 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

гр.Бобошево, ул.Иван Кепов №3, тел.централа:07046/23-54, факс:07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Напомняме на избирателите, желаещи да гласуват по настоящ адрес, в изборите за членове на Европейски парламент и народно събрание на 09.06.2024 г., че съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс, срока за подаване на заявления е до 25.05.2024г. (събота) включително.

Искането за висване в избирателните списъци се прави писмено до кмета на общината и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ.

Образци на заявленията за вписване в списъците за гласуване по настоящ адрес, може да откриете на страницата на ЦИК, в секция изборни книжа, на следния линк: https://www.cik.bg/bg/epns2024/documents или на място в Центъра за административно обслужване на община Бобошево.

Приложение № 23-НС - Заявление вписване в избирателния списък по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК за народни представители

Приложение № 26-ЕП - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - чл. 36, ал. 1 ИК за Европейския парламент

 

В общинска администрация е осигурено е дежурство

и заявления за гласуване ще се приемат

на 24 май 2024 г. /петък/ и 25 май 2024 г. /събота/

от 08,00ч. до 17,00 ч.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.