Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Публична покана № 2


публикувано на: 19 август 2015 г.


Община Бобошево обявява обществена поръчка за 


"Реконструкция на общинска пътна мрежа 2015 г."/Ремонт път KNL 3037/ KNL2032/-Бобошево-Бобошевски ман. Св. Димитър; Ремонт път KNL 3030/I-1,Дупница-Благоевград/-с. Бадино; 

Ремонт път KNL 1059/II-62, Невестино-Дупница/граници общини/Дупница-Бобошево/-Блажиево- I-1/Усойка; 

Ремонт път KNL 1031/I-1,Дупница-Благоевград/-с. Слатино; Ремонт път KNL 3033-с. Сопово-с. Висока могила;

Ремонт път KNL 1035/III-104,Бобошево-Четирци-Вуково; Ремонт път KNL 2034 с. Доброво-с. Скрино/

Пълен комплект документи за участие

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.