Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Публична покана №1


публикувано на: 08 юни 2012 г.


Община Бобошево Обявява Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител със следния предмет 

"Организиране и провеждане  на мероприятия в страната и чужбина свързани с изпълнението на дейности  по проект" Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление, между общините Бобошево, Рила и Реджо Калабрия", 

финансиран с договор №10-16-36/02.04.2012г, 

по приоритетна ос I" Добро управление", под приоритет 1.6. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", 

бюджетна линия : BG05PO002/10/1.6-02 на Оперативна програма "Административен Капацитет" 2007 - 2013."  


Пълен комплект документи за участие

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.