Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

НА ВНИМАНИЕТО

НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –БОБОШЕВО

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

 

ГРАФИК

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО, СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

 

 

 

  Извънредното заседание ще се проведе на  5  октомври 2020 год. /Понеделник/ от 14.00 часа в  малката зала на НЧ “Лоза-1870”, гр. Бобошево.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

    1.Партньорство на Община Бобошево в проектно предложение на Община Благоевград по процедура BGENVIRONMENT – 4.003- Открита покана № 3 “ Климат” по Резултат 4: “ Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма “ Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство( ФМ на ЕИП) 2014-2021 и съфинансирана от българската държава. с Вх. №02-2908/25.09.2020 г.

 

Вносители: Кмет на Община Бобошево

 

 

 

 

Гергана Виделова  /П/

Зам.- председател на Общински съвет – Бобошево,

съгласно Решение № 02/28.11.2019 год. на ОбС - Бобошево

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.