Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Предложение за отмяна на чл. 16, ал. 1 в частта относно «... с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране ...» от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Бобошево по Протест от прокурор Йордан Георгиев - ОП-Кюстендил

 публикувано на 25.07.2018 г. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.