Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО 2012 г. - свали файла Приложение № 1 към чл.46, ал.1. - свали файла публикувано на: 06 февруари 2012 г. Отмяна на алинея 4 и алинея 5 на чл.56 от Наредба за определяне на размера на местинте данъци на територията на Община Бобошево - Протест на районна прокуратура град Дупница. - публикувано на: 13 май 2014 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.