Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

Дата: 16.07.2020г. /петък/ от 13:00 часа.

Място: Малката зала на НЧ “ЛОЗА – 1870” гр. Бобошево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА ВИДЕЛОВА   /П/

Зам. - председател на Общински съвет – Бобошево,

съгласно Решение №002/28,11,2019 г. на ОбС - Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.