Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

Състав

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

по образование, култура, здравеопазване, културно-историческо наследство и противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

-          Лиляна Голубинова Плачийска – Председател

-          Кънчо Георгиев Ценов – член

-          Василка Асенова Граховска – член

-          Албена Венева Тонева – член

-          Невена Методиева Грозданова - член

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.