Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ПОКАНА 23.03.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

 

НА ВНИМАНИЕТО

 

НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

 

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

 

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

ГРАЖДАНИ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

 

 

Дата:  23.03.2022 г. /сряда / от 14:00 часа.

Място:  гр. Бобошево, ул.,,Иван Кепов “№3, етаж 4

Председателски съвет – от 13 часа на 23.03.2022г.в стаята на Общински съвет- Бобошево

 

    * Заседанията ще бъдат проведени при стриктно спазване на въведените нови противоепидемични мерки на територията на Р. България . 

 

 

 

 

 

 

 Стефан Тачев, П

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.