Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

 

 

 

Дата:22.07.2020г./ сряда / от 17:30 часа.

Място: Малката зала на НЧ “ЛОЗА – 1870” гр. Бобошево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Тачев /п/

Председател на Общински съвет - Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.