Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
14.11.2017 г. 

- Покана за РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Председателски съвет към Общински съвет  Бобошево, което ще се проведе на 21.11.2017 год. /вторник/ от 13:00 часа в кабинета на Общински съвет Бобошево, гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 


- Покана за РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове и бизнес среда, икономическа дейност и европейска политика, което ще се проведе на 22.11.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево, гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 


- Покана за РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по устройство и развитие на територията, инфраструктура и общинска собственост, което ще се проведе на 22.11.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево, гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.


 

- Покана за РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по местно самоуправление и социални                дейности, което ще се проведе на 22.11.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево, гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

                                                                                                              

 

- Покана за РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по образование, култура, здравеопазване, културно-историческо наследство и конфликт на интереси, което ще се проведе на 22.11.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево,  гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 

 

- Покана за РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по обществен ред и сигурност, младежта, спорта и туризма, което ще се проведе на 22.11.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево,  гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.