Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

 

НА ВНИМАНИЕТО

 

НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

 

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

 

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

ГРАЖДАНИ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

 

 

Дата:  17.03.2021 г. /сряда / от 14:00 часа.

Място: Община Бобошево, гр. Бобошево, ул.” Иван Кепов” №3 , ет. 3, Заседателна зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГЕРГАНА ВИДЕЛОВА,  / П /

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,

Съгласно Решение № 002/28.11.2019 год. на ОбС - Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.