Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/25 98, е-mail: obs_boboshevo@abv.bg

 

       

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

КМЕТ НА ОБШИНА БОБОШЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
ГРАЖДАНИ    

 

 

   

                                                  Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО , СЪВМЕСТНО  ЗАСЕДАНИЕ НА

                                ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

                  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

 

 

 

 

ДАТА : 19.02.2020г./сряда/ от 17.30 часа.

МЯСТО:Сградата на общинска администрация – гр. Бобошево , ул. Иван Кепов 3, етаж 2 в кабинета на общинския съвет.

 

 

 

 

СТЕФАН ТАЧЕВ

Председател на ОбС - Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.