Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
18.03.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр. Бобошево, ул.”Иван Кепов” 3, тел.07046/25 98, е-mail: obs_boboshevo@abv.bg

 

               

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

КМЕТ НА ОБШИНА БОБОШЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
    

 

 

 

   

                                                  Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО , СЪВМЕСТНО  ЗАСЕДАНИЕ НА

                                ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

                  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

 

 

 

 

ДАТА : 18.03.2020г./сряда/ от 17.30 часа.

МЯСТО:Сградата на Общинска администрация – гр. Бобошево , ул. Иван Кепов№ 3, етаж 3 в кабинета на общинския съвет.

 

 

 

 

СТЕФАН ТАЧЕВ

Председател на ОбС - Бобошево

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.