Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

ГРАЖДАНИ

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА   РЕДОВНО   ЗАСЕДАНИЕ  НА  ПОСТОЯНИИТЕ  КОМИСИИ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОБОШЕВО

 

 

   Дата: 20.05.2020 год. / сряда /  от 17:30 часа.

   Място: Малката зала  на НЧ  “Лоза -1870 ” - гр. Бобошево

 

     Общински съвет – Бобошево е приел Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Бобошево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2020 год, със  свое Решение  № 30/30.01.2020 год., според който постоянните комисии заседават в кабинета на общински съвет от 17.30 часа.  Поради издадена Заповед № РД– 01-05-82 от 15.04.2020 г.,  на кмета на община Бобошево, с която забранява достъпа в сградата на общината от 17:30 ч. до  07:00 ч. се налага промяна на мястото за провеждане на заседания на  постоянни комисии.

 

     Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в малката зала на НЧ “ЛОЗА-1870”, съгласно Заповед № РД– 01-256 от 11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се допуска посещенията на кина, музеи, галерии, библиотеки, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

    Във връзка с наложените противоепидемични мерки и на основание чл.52, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Бобошево, неговите комисии и ивзаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2020 год,  комисиите могат да решат по изключение заседанията да бъдат закрити, по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

 

    При недопускане до малката зала на НЧ “ЛОЗА -1870” заседанията на постоянните комисии  ще се проведат онлайн.                                                

 

   Гражданите могат да направят своите предложения на ел. адрес: obs_boboshevo@abv.bg

 

 

 

СТЕФАН ТАЧЕВ

Председател на общински съвет-Бобошево

            
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.