Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево
21.12.2017 г. 

- Покана за ИЗЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове и бизнес среда, икономическа дейност и европейска политика, което ще се проведе на 28.12.2017 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево, гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 

- Покана за ИЗЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по устройство и развитие на територията, инфраструктура и общинска собственост, което ще се проведе на 28.12.2017 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево, гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 

- Покана за ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по образование, култура, здравеопазване, културно-историческо наследство и конфликт на интереси, което ще се проведе на 28.12.2017 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево,  гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 

- Покана за ИЗЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по обществен ред и сигурност, младежта, спорта и туризма, което ще се проведе на 28.12.2017 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево,  гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

 

- Покана за ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по местно самоуправление и социални                дейности, което ще се проведе на 28.12.2017 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в кабинета на Общински съвет-Бобошево, гр. Бобошево, ул."Иван Кепов" № 3, етаж 2.

                                                                                                               

07.12.2017 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.