Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов” 3,тел.07046/25 98,е-mail:obs_boboshevo@abv.bg

 

ДО:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

 

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО

 

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

ГРАЖДАНИ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

 

 

 

 

Дата:  17. 02. 2021 г. /сряда/ от 14:00 часа.

Място: гр. Бобошево, ул. ”Иван Кепов” №3 , ет. 3, Заседателна зала.

 

 

 

 

 

 

 ГЕРГАНА ВИДЕЛОВА,  / П /

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,

Съгласно  Решение №002/28.11.2019 г.на ОбС

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.